REFINE 

Browse All : Images by Weglowski , Alexis

1-11 of 11
Weglowski , Alexis
[Wood Box]
Wood
Textile Design - Fiber ...
 
artist_name Weglowski , Alexis
work_title [Wood Box]
medium Wood
resource_ID u_alexis_weglowski001
Weglowski , Alexis
[Wood Box]
Wood
Textile Design - Fiber ...
 
artist_name Weglowski , Alexis
work_title [Wood Box]
medium Wood
resource_ID [u_alexis_weglowski003, u_alexis_weglowski006]
Weglowski , Alexis
[Wood Box]
Wood
Textile Design - Fiber ...
 
artist_name Weglowski , Alexis
work_title [Wood Box]
medium Wood
resource_ID [u_alexis_weglowski003, u_alexis_weglowski006]
200?
Weglowski , Alexis
Sculpture
Wood
 
artist_name Weglowski , Alexis
work_title Sculpture
medium Wood
resource_ID u_alexis_weglowski011
Weglowski , Alexis
[Textile Prints]
Textile Design - Fiber ...
 
artist_name Weglowski , Alexis
work_title [Textile Prints]
resource_ID [aweglowski1, aweglowski2, aweglowski3, aweglowski4, aweglowski5]
Weglowski , Alexis
[Textile Prints]
Textile Design - Fiber ...
 
artist_name Weglowski , Alexis
work_title [Textile Prints]
resource_ID [aweglowski1, aweglowski2, aweglowski3, aweglowski4, aweglowski5]
Weglowski , Alexis
[Textile Prints]
Textile Design - Fiber ...
 
artist_name Weglowski , Alexis
work_title [Textile Prints]
resource_ID [aweglowski1, aweglowski2, aweglowski3, aweglowski4, aweglowski5]
Weglowski , Alexis
[Textile Prints]
Textile Design - Fiber ...
 
artist_name Weglowski , Alexis
work_title [Textile Prints]
resource_ID [aweglowski1, aweglowski2, aweglowski3, aweglowski4, aweglowski5]
Weglowski , Alexis
[Textile Prints]
Textile Design - Fiber ...
 
artist_name Weglowski , Alexis
work_title [Textile Prints]
resource_ID [aweglowski1, aweglowski2, aweglowski3, aweglowski4, aweglowski5]
2008
Weglowski , Alexis
[Fiber Sculpture]
Textile Design - Fiber ...
 
artist_name Weglowski , Alexis
work_title [Fiber Sculpture]
resource_ID [aweglowski6, aweglowski7]
2008
Weglowski , Alexis
[Fiber Sculpture]
Textile Design - Fiber ...
 
artist_name Weglowski , Alexis
work_title [Fiber Sculpture]
resource_ID [aweglowski6, aweglowski7]
1-11 of 11